Membuang Masa
Mahai
Februari -- Dua
Belum Masanya
kemudahan - keperluan
Moto Besar
Bajet
Dua Ribu Tiga Belas